Wat zijn de minimale vereisten?

 

Benodigdheden voor de sport met raszuivere Duitse Herdershonden

Officiële stamboom van de Raad van Beheer op kynologisch gebie

 

 

 

 

Voor de sport met raszuivere Duitse Herdershonden dient men natuurlijk in het bezit te zijn van een officiële Stamboom van de Raad van Beheer plus het daarbij extra aan te schaffen Rashondenlogboek, waarin de resultaten kunnen worden opgetekend, maar ook andere zaken, zoals de uitslagen van de geröntgende heupen en ellebogen, inentingen en onderzoeken. Een inwoner van Nederland moet voor de sport bij de hond een stamboom te hebben, die op zijn naam is gesteld en die voorzien is van een NHSB-nummer (Nederlands Honden StamBoek).

Een in Nederland gefokte hond krijgt dit nummer automatisch, als de fokker de gegevens van het nest aan de Raad van Beheer heeft opgegeven. Een geïmporteerde hond dient echter voor dat doel eveneens te worden ingeschreven in het NHSB. Kijk onder importeren.

Ook dient men aantal een geldig inentingsbewijs te kunnen laten zien en dient men lid te zijn van de vereniging, waarbinnen men de hond opleidt.

 

Slipketting en lijn.

 

Een hond dient tijdens de africhting te worden gevoerd aan een ca 1 meter lange lederen riem, die bevestigd is aan een slipketting om de nek van de hond. Een lederen halsband is tijdens examens niet toegestaan en tijdens de training onhandig en niet te adviseren.

Voor het speuren moet men dan nog beschikken over een speurtuig (dat ook kan worden ingezet voor de pakwerktraining) en een tien meter lange speurlijn.

 

Een helder verstand.

 

Men kan een hond alleen op een goede wijze africhten, wanneer men inzicht heeft in het karakter van zijn hond en honden in het algemeen en men weet, hoe men met een hond dient om te gaan. Mishandeling van de hond wordt niet getolereerd. Toch moet men een hond regelmatig corrigeren om zijn doelen te bereiken en voor de hond duidelijk te maken, wat men van hem of haar wil.

Doe alles op verstandige wijze en zonder ongewenste emoties. Beloon de hond bij iedere goede daad. Breng de hond terug naar de auto, de aanhangwagen of het hok op het moment, dat men merkt, dat verkeerde emoties een rol gaan spelen. Met andere woorden: stop op het moment, dat je merkt, dat je kwaad wordt.

Op verenigingen ziet men vaak verkeerd gedrag van geleiders naar de honden toe. Denk niet, dat dat normaal is. Accepteer dit dan ook niet, maar kijk eerst eens de kat uit de boom, voordat je je hierover uit.

Deze fokker is lid van de VDH.  Vereniging van fokkers en liefhebbers van Duitse herdershonden.
Deze fokker is lid van de VDH. Vereniging van fokkers en liefhebbers van Duitse herdershonden.
Deze fokker is lid van de VDH Ommen E.O.
Deze fokker is lid van de VDH Ommen E.O.