Mogelijkheden voor sport met de Duitse Herdershond

Inleiding.

 

Voor de sport met de Duitse Herdershond zijn er oneindig veel mogelijkheden. Sport verstevigt de band tussen de eigenaar/geleider en de hond. Bovendien maakt het de hond zekerder van zichzelf en weet hij hoe hij zich onder bepaalde omstandigheden het meest gewenst kan gedragen.

 

Huis, tuin en keuken.

 

Voor de eigenaar van een Duitse Herdershond als gezinshond is het niet onverstandig om in de omgeving eens om te zien naar een Kynologenclub. Daar worden puppy- en gehoorzaamheidscursussen georganiseerd, die mogelijk voldoen aan de wensen van de eigenaar. Hier wordt ook de omgang met honden in het algemeen gedoceerd en krijgt de eigenaar tegelijkertijd meer inzicht in het karakter van de hond. Er lopen, jammer genoeg, veel honden op erven of de openbare weg rond, waarvan de eigenaar geen enkele notie heeft van het karakter van de hond, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.

In plaats van een kynologenclub kan men zich ook tot de rasvereniging VDH wenden, maar dit leidt, vooral bij beginners, regelmatig tot frustratie, omdat begeleiding en doelen daar vaak anders zijn dan bij een Kynologenclub en men niet van het begin tot het eind "bij het handje" wordt genomen en begeleid.

Wil men echter in de toekomst overeenkomstig de eisen van de rasvereniging een nestje fokken met de hond, dan verdient het de voorkeur zich te melden bij de rasvereniging VDH.

 

Africhting tot werkhond.

 

De eigenaar van een Duitse Herdershond, die graag verder wil gaan in de hondensport en de hond eigenlijk het liefst volledig zou africhten en/of in de toekomst een nest zou willen fokken met zijn hond, kan zich wenden tot de rasvereniging (VDH) of andere werkhondverenigingen, zoals de Nederlandse Bond voor Gebruikshonden (NBG) of de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV). De rasvereniging is overigens met meest op de hoogte van de vereisten om een nest met de hond te mogen fokken.

Bij die verenigingen zijn er mogelijkheden om de hond als sporthond af te richten in het IPO-programma, als Politiehond, als Speurhond, Zoekhond, Objectbewakingshond, Reddingshond en ga zo maar door. De eigenaar doet er goed zich van tevoren goed te informeren over zijn wensen en de mogelijkheden van het hondenras.

De africhting van een Duitse Herdershond leidt niet tot agressiviteit bij de honden. Dat is een fabel en dus absolute nonsens.

Het is echter wel een vereiste, dat de hond onder ervaren begeleiding wordt afgericht. Vooral bij onervaren "thuisknutselaars" wordt meer vernield dan verbeterd.

Het is voor de hond veelal een spel, dat hij samen met zijn baas mag doen. Hij vindt dit geweldig leuk en verheugt zich op ieder moment, dat hij met zijn baasje naar de club mag.

 

Tentoonstellingen en Clubmatches.

 

Een tentoonstelling of Clubmatch met de Duitse Herdershond is niet een eenvoudige bezigheid, waarbij men zijn hond even laat beoordelen en dan weer naar huis kan. Nee, ook hier is sprake van een groot aantal protocollen en regels, waaraan men zich dient te houden. Bovendien dient er vooraf onder goede en ervaren begeleiding te worden getraind voor een dergelijk evenement. Daarmee verhoogt men de kansen op de best mogelijke beoordeling van zijn hond.

Het moge duidelijk zijn, dat men zich in dergelijke gevallen dient te wenden tot de rasvereniging VDH. Hieraan doet men binnen de NBG of KNPV niets.

Deze fokker is lid van de VDH.  Vereniging van fokkers en liefhebbers van Duitse herdershonden.
Deze fokker is lid van de VDH. Vereniging van fokkers en liefhebbers van Duitse herdershonden.
Deze fokker is lid van de VDH Ommen E.O.
Deze fokker is lid van de VDH Ommen E.O.